Ga direct naar de content

Alcoholvrij code

Verwijzing naar alcoholhoudende drank

Lid 1
In reclame voor een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank mag geen alcoholhoudende drank getoond worden, en mag de naam van een alcoholhoudende drank alleen worden genoemd voor zover dat noodzakelijk is om aan te geven dat de geadverteerde alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank een variant betreft van de in de reclame genoemde alcoholhoudende drank (bijvoorbeeld: “alcoholvrije variant van [merk]”).

Lid 2
Bij het tonen van het aangeprezen product in reclame voor een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank moet direct duidelijk zijn dat dat het een reclame betreft voor de alcoholvrije variant of dat het getoonde product de alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank betreft, en niet alcoholhoudende drank.


Lid 3
Het tonen van het algemene logo van een drankenmerk en het tonen of noemen van de
algemene merknaam van een bedrijf dat (ook) alcoholhoudende drank op de markt brengt, of de algemene naam van een alcoholhoudende drank is uitsluitend toegestaan indien daarbij steeds direct en onmiskenbaar duidelijk wordt gemaakt dat het een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank betreft (bijvoorbeeld door het gebruik van aanduidingen als “0.0%”, “alcoholvrij”).


Lid 4
In het geval dat een reclame-uiting niet voldoet aan de leden 1 t/m 3 van dit artikel, dan is de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken van toepassing op de gehele betreffende reclame-uiting.