Alcohol en verkeer

De Bob-campagne is bekend en wordt gewaardeerd. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd.

Bob-campagne
De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gezamenlijke producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis. 94% van het algemeen publiek herkent de campagne en waardeert de campagne met gemiddeld een 7,5. (Bron: Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015).

Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’

Uitgangspunten van de Bob-campagne:

  • De Bob-campagne bevordert het nuchter autorijden waarbij Bob degene is die nuchter blijft, zodat iedereen veilig thuiskomt.
  • Door de positieve aanpak van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot zeer breed gedragen norm geworden.
  • De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan, blijkt een succes.


Resultaten
Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is er een daling van het aantal alcoholincidenten:

  • Het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontroles is gedaald van 4,0% in 2002 naar 1,7% in 2015 zie onderstaand overzicht.
  • Het alcoholgebruik onder de groep beginnende bestuurders neemt ook af. Zo daalde het percentage overtreders van 4,8% in 2008 naar 2,7% in 2015.

Bron: Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2015