Direct naar content gaan
Don't drink and drive

Alcohol en verkeer

Alcohol en verkeer

De Bob-campagne is bekend en wordt gewaardeerd. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd.

Bob-campagne
De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gezamenlijke producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis. De campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7 (Bron: Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017).

Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’

Uitgangspunten van de Bob-campagne:

  • De Bob-campagne bevordert het nuchter autorijden waarbij Bob degene is die nuchter blijft, zodat iedereen veilig thuiskomt.
  • Door de positieve aanpak van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot zeer breed gedragen norm geworden.
  • De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan, blijkt een succes.


Resultaten

  • Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten geweest.
  • Bij de laatste meting in 2019 is er echter weer een lichte stijging te zien naar 2,3% in 2019. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. Wel ziet STIVA het als een aanmoediging om met Veilig Verkeer Nederland en de overheid samen te blijven werken en de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar weer voort te zetten.

Bron: Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2017