Ga direct naar de content

Facts & Figures

Alcohol en verkeer

Vergeleken met twintig jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit bijna gehalveerd. Waar tot 2017 een scherpe daling was te zien, stijgt het aantal mensen dat met drank achter het stuur zit sindsdien weer licht. Als STIVA zien we dit als een aanmoediging om met Veilig Verkeer Nederland en de overheid samen te blijven werken.

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gezamenlijke producenten van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis.

Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’

Uitgangspunten van de Bob-campagne:

  • De Bob-campagne bevordert het nuchter autorijden waarbij Bob degene is die nuchter blijft, zodat iedereen veilig thuiskomt
  • Door de positieve aanpak van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot zeer breed gedragen norm geworden
  • De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan, blijkt een succes.

Resultaten

  • Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten geweest. De jaren daarna van 2017-2022 neemt het mensen dat met alcohol achter het stuur zit weer licht toe
  • Bij de laatste meting in 2022 is er echter weer een lichte stijging te zien van 2,3% in 2019 naar 2,5% in 2022. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. Wel ziet STIVA het als een aanmoediging om met Veilig Verkeer Nederland en de overheid samen te blijven werken en de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar weer voort te zetten.