Ga direct naar de content

Projecten

Nationaal Preventieakkoord

In 2018 hebben meer dan 70 partners van publieke en private organisaties en de overheid het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. In het NPA zijn onder andere in de tafel ‘problematisch alcoholgebruik’ afspraken gemaakt om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. STIVA is medeondertekenaar en steunt het initiatief om problematisch alcoholgebruik aan te pakken.


Alcoholtafel

In navolging van het akkoord werden er voor de drie de onderwerpen: minder roken, minder overgewicht en vermindering van problematisch alcoholgebruik zogenaamde ‘preventietafels’ gestart, waarin zowel marktpartijen, maatschappelijke partijen als zorgpartijen plaatsnamen. Voor het speerpunt problematisch alcoholgebruik werd de alcoholtafel in het leven geroepen. In oktober 2022 is deze tafel stopgezet door staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van VWS. STIVA blijft de doelstellingen van het NPA onderschrijven, maar betreurt het dat de vanzelfsprekende plek om dit via een publiek-private samenwerking te doen nu niet meer bestaat.

Doelen voor 2040

De Rijksoverheid wil dat verschillende groepen in 2040 minder of geen alcohol drinken.
De belangrijkste doelen zijn:

  • een daling van het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken van 45% naar 25%. Het streven is om uiteindelijk tot 0% alcoholgebruik te komen onder de 18 jaar;
  • een daling van het aantal zwangere vrouwen dat drinkt van 8,9% naar 4%. Het streven is om uiteindelijk tot 0% alcoholgebruik te komen;
  • een daling van het overmatig alcoholgebruik van 8,8% naar 5%;
  • een daling van zwaar alcoholgebruik van 8,5% naar 5%. Hierbij is vooral aandacht voor het aandeel zware drinkers onder jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar;
  • 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder kent de belangrijke (gezondheids)effecten van alcoholgebruik;
  • 100% naleving van de leeftijdsgrens vanaf 2030. Momenteel is dat 39,4%.