Ga direct naar de content

Facts & Figures

Alcoholconsumptie

De gemiddelde alcoholconsumptie daalt in Nederland; Nederlanders drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder. De overgrote meerderheid van de Nederlanders, namelijk ruim 92%, geniet op een verantwoorde wijze van een glas bier, wijn of gedistilleerd.

In 1979 dronken Nederlanders gemiddeld 9,09 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. In 2017 was dit 7 liter. Dit is een daling van ruim 2 liter ofwel 23%. Het aantal overmatige drinkers is de afgelopen jaren met bijna 40% gedaald van 11,3% in 2001 naar 6,5% in 2022. In 2023 was dit percentage 6.7%.

Het aantal zwareย drinkers is de afgelopen jaren gedaald van 13,6% in 2001 naar 7,9% in 2023. Het aantal zware drinkers onder mensen die alcohol drinken is daarmee met ruim 40% verminderd.

Nationaal Preventie Akkoord

STIVA is deelnemer van het Nationaal Preventie Akkoord en daarin is de doelstelling voor zowel zwaar als overmatig drinken gesteld op 5% in 2040. Met de laatste cijfers liggen we goed op planning en zouden we deze doelstellingen al voor 2030 kunnen realiseren.

Alcohol tijdens de zwangerschap

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen om geen alcohol te drinken als ze zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven. Het percentage vrouwen dat drinkt tijdens de zwangerschap is de afgelopen jaren gehalveerd. Van 5% in 2016 naar 2,6% in 2021. De doelstelling voor 2040 is 2%.

Definities zware drinker en overmatige drinker

Voor 2012 gold 6 glazen bij zware drinker en 21 glazen bij overmatige drinker ook voor vrouwen. Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2014 en een definitiewijziging tussen 2011-2012 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.