Ga direct naar de content

Facts & Figures

Nederland in internationaal perspectief

Nederland doet het in internationaal perspectief redelijk goed; de gemiddelde alcoholinname ligt ver onder het Europese gemiddelde.

  • De gemiddelde alcoholinname ligt substantieel onder het Europese gemiddelde en is sinds 2000 met zoโ€™n 17% gedaald.
  • In landen als Noorwegen en Zweden is de consumptie gestegen met respectievelijk 7 en 16%.
  • Door deze daling zit Nederland zo’n 6% onder het gemiddelde van de landen die behoren tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-gemiddelde).ย 
  • Nederland scoort op drinkpatroon een 1 op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 minst riskant drinkpatroon is en 5 het meest riskant drinkpatroon). Ter vergelijking Noorwegen scoort een 3 en Rusland een 5.
  • Nederland scoort zeer gunstig als het gaat om weinig voorkomen van binge drinking (meer dan 5 glazen op een gelegenheid).
  • Nederland scoort goed wat betreft alcoholverslaving en andere aan alcohol gerelateerde aandoeningen.