Ga direct naar de content

Alcoholcode

Jongerenzenders

lid 1
Op jongerenzenders mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt.

lid 2
In tijdschriften die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt.

lid 3
Op websites die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt.

Jaarlijks laat STIVA door een onafhankelijk onderzoeksbureau vaststellen welke tv- en radiozenders worden aangemerkt als jongerenzenders en brengt hierover een persbericht naar buiten. Bij door deze zenders georganiseerde evenementen mag ook geen reclame voor alcoholhoudende dranken worden gemaakt.

Daarnaast publiceert STIVA een lijst met jongerentijdschriften en –websites die geen advertenties voor alcoholhoudende drank mogen tonen. Wanneer er bij promotionele acties verwezen wordt naar een website, moet op deze website worden vermeld dat minderjarigen niet mogen deelnemen aan de actie. Voor de lijsten met tijdschriften en websites geldt dat deze niet limitatief zijn.

Klik hier voor de lijsten.