Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Richtlijnen horecapromoties

Direct downloaden?

De alcoholcode downloaden? Druk op de knop om de pagina als PDF uit te printen of op te slaan.

Aanmelden van horecapromoties
Promoties die bestaan uit een sampling georganiseerd door alcoholproducenten en -importeurs in horecagelegenheden en op evenementen dienen vooraf bij STIVA aangemeld te worden. STIVA Mystery Guests controleren steekproefsgewijs één op de tien horecapromoties op mogelijke tegenstrijdigheid met de RvA.

De belangrijkste spelregels op een rijtje:

  • De hele branche is verplicht om horecapromoties die bestaan uit een sampling minimaal vijf werkdagen van te voren bij STIVA aan te melden.
  • Hiervoor dient eenmalig een inlogcode opgevraagd te worden bij STIVA waarna promoties aangemeld kunnen worden via een online platform.
  • Geef een korte omschrijving van de promotie en vergeet niet de adresgegevens van de locatie en de promotietijden zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.
  • Per aangemelde horecapromotie wordt €25,- in rekening gebracht.
  • Bij een hit-and-run (maximaal 5 locaties in 1 stad op 1 datum) wordt eenmalig €25,- in rekening gebracht. Geef precies aan op welk tijdstip welke locatie wordt bezocht.
  • Indien de aangemelde promotie geannuleerd wordt, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag van te voren aan STIVA te worden doorgegeven.
  • Bij het niet aantreffen van de promotie door de mysteryguest zullen de gemaakte kosten van de mysteryguest in rekening worden gebracht.

Boeteregeling voor horecapromoties
Per 1 mei 2005 is het boetesysteem voor horecapromoties in werking getreden. Dit systeem houdt in dat een producent of importeur na een overtreding een waarschuwing krijgt. Als de overtreding wederom wordt geconstateerd wordt een boete van € 1.500,- opgelegd. Bij herhaling van de overtreding zal vervolgens een boete van € 5.000,- worden opgelegd.

Richtlijnen horecapromoties