Ga direct naar de content

Alcoholcode

Actieve internet marketing

Lid 1 – Aanvullende werking
In aanvulling op hetgeen in de Nederlandse Reclame Code is bepaald, geldt voor actieve internet marketing het bepaalde in dit artikel.

Lid 2 – Leeftijdsvermelding in beeldreclame via internet
In reclame afkomstig van de adverteerder die geheel of gedeeltelijk bestaat uit al dan niet bewegend beeld en die bedoeld is voor verspreiding via internet, al dan niet door de adverteerder, dient in het beeld de educatieve slogan, zoals genoemd in artikel 33 lid 2, duidelijk te zijn vermeld.

Lid 3 – Uitingen op internet platform onder controle van de adverteerder

a) Reclame geplaatst op een internet platform waarover de adverteerder enige mate van controle heeft, moet voldoen aan de Nederlandse Reclame Code ongeacht wie de reclame plaatst.

b) Indien een ander dan de adverteerder reclame plaatst op voornoemd internet platform, moet:

– de adverteerder zich – naast lid 3 sub a – ook ervan hebben vergewist dat degene die de reclame wil plaatsen tenminste 18 jaar is, hetzij;

– deze persoon hebben verklaard dat hij tenminste 18 jaar is.

c) Bij het ontbreken van een verklaring sub lid 3b 2de bullet en/of bij twijfel of de persoon tenminste 18 jaar is, draagt de adverteerder ervoor zorg dat deze persoon geen uitingen kan plaatsen. Indien bij een internet platform geen selectie of toegangscontrole mogelijk is, dient de adverteerder op een duidelijk waarneembare plek te vermelden dat de inhoud van en het plaatsen op dat internet platform uitsluitend bestemd is voor personen van 18 jaar en ouder.

Lid 4 – Uitingen verspreid door de adverteerder
Bij actieve internet marketing waarbij de ontvanger kan worden geselecteerd zoals bij, maar niet beperkt tot, reclame via e-mail, posts op een social media account van een ander dan de adverteerder of direct marketing op basis van digitale profielen die aan een cookie zijn gekoppeld, moet:

a) als effectief selectiecriterium een minimumleeftijd van 18 jaar worden gehanteerd, dan wel een ander zodanig selectiecriterium waaruit deze minimumleeftijd volgt, hetzij;

b) de ontvanger hebben verklaard dat hij tenminste 18 jaar is.

c) Bij het ontbreken van een verklaring sub 4b draagt de adverteerder er zorg voor dat niet meer dan 25% minderjarigen wordt bereikt zoals in artikel 21 is bepaald.

Lid 5
Voorafgaand aan het maken van reclame door de adverteerder die bestaat uit het plaatsen van of het reageren op een uiting op een social media account van een ander dan de adverteerder, moet de adverteerder zich ervan hebben vergewist dat de eigenaar van dit social media account tenminste 18 jaar is. Indien dit niet is gebleken of niet mogelijk is, is het plaatsen van een boodschap niet toegestaan.

Toelichting
Het door adverteerder “liken” op posts, status, foto’s of andere uitingen van derden of “retweeten” is om die reden op dit moment niet toegestaan, tenzij aantoonbaar is dat de eigenaar van het desbetreffende social media account tenminste 18 jaar is. De eigenaar is bijvoorbeeld een officieel account van een bedrijf of algemeen bekende natuurlijke persoon. Indien het om een natuurlijke persoon gaat die niet algemeen bekend is, dient de adverteerder in redelijkheid te kunnen vaststellen via informatie op zijn profielpagina, dat het een persoon betreft die 18 jaar of ouder is.

Let op: daarnaast gelden uiteraard de voorschriften op basis van de wet- en regelgeving in het kader van privacy en gegevensbescherming (thans onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Telecommunicatiewet, Code verspreiding reclame via e-mail), waaronder het toestemmingsvereiste, het wijzen op en voorzien in een afmeldmogelijkheid en de informatieplichten, voor zover van toepassing.

Handleiding Artikel 24 – Actieve Internet Marketing
Op reclame-uitingen in de vorm van internet marketing, ook op content van derden, zijn alle regels van de Reclamecode voor Alcoholhoudende drank van toepassing. Voor reclame-uitingen in de vorm van actieve internet marketing zijn de extra eisen van lid 2 tot en met 5 van toepassing.

Facebook
Door het gebruiken van de ‘demographic age restriction policy’ kunnen minderjarigen geen content zien die niet voor hen geschikt is. Let op bij het linken van content tussen Facebook en externe pagina’s, of bij linken vanuit de Facebook Apps-sectie van en naar je merkpagina. Tevens dient te worden opgelet met gebruik van user generated content als Youtube video’s. Facebook is namelijk niet in staat om deze video’s inhoudelijk te checken en op leeftijd te filteren wanneer deze vanaf een merkpagina worden gedeeld. Bij posts met beeld die door de adverteerder zelf worden geplaatst dient in het beeld de educatieve slogan ‘duidelijk te zijn vermeld.

Twitter
Sinds kort is het mogelijk om als merk gebruik te maken van een age-check. Deze age-check moet worden gebruikt voor in ieder geval nieuwe followers. Bij tweets met beeld die door de adverteerder zelf worden geplaatst dient in het beeld de educatieve slogan ‘duidelijk te zijn vermeld. Wanneer je niet zeker bent of een tweet afkomstig is van iemand van 18 jaar en ouder, is het niet wenselijk om te retweeten.

Overige social media platforms
Indien het social media platform nog niet de mogelijkheid biedt om personen onder 18 jaar uit te sluiten via een age-check of vergelijkbare leeftijdscheck volstaat het om in de bio van het platform te vermelden dat de inhoud alleen bestemd is voor personen van 18 jaar en ouder. Bij foto’s of andere uitingen met beeld (via Pinterest) dient de adverteerder in het beeld de educatieve slogan duidelijk te zijn vermeld.