Direct naar content gaan
hero
Geniet,
maar drink met mate

Gratis verstrekken

lid 1
Behoudens bij proeverijen in slijterijen of sampling tijdens horecapromoties is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt aangeboden niet toegestaan.

lid 2
De waarde van een aangeboden premium mag niet meer zijn dan de helft van de totale waarde van het gekochte product inclusief het aangeschafte premium.

Toelichting artikel 20
Dit betekent voor lid 1 dat de korting maximaal 50% van de normale verkoopprijs mag bedragen. In de communicatie is het niet toegestaan om het woord ‘gratis’ of synoniemen daarvan (zoals ‘cadeau’ of ‘traktatie’) te gebruiken.

Ook voor boodschappenpakketten en prijzen bij wedstrijden en/of acties geldt dat geen alcoholhoudende drank mag worden weggegeven, ook al wordt in de uiting niet het woord ‘gratis’ of een synoniem gebruikt.

Handleiding Artikel 20 – Gratis verstrekken

Het gratis weggeven van alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dat past niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Er moet altijd op het moment van de transactie een financiële vergoeding van minimaal 50% van de normale verkoopprijs tegenover staan. Het communiceren van 2 halen en 1 betalen of 2 is 1 is wel toegestaan, omdat dit een korting van 50% betreft. Het blijkt dat de RCC dit artikel erg streng interpreteert. Het schenken van festivalkaarten is toegestaan mits de winnaars tijdens het festival geen ‘gratis’ drank ontvangen. Dus gebruik in de communicatie niet ‘volledig verzorgd’ of ‘inclusief drank’. De waarde van een aangeboden premium mag niet meer zijn dan de helft van de totale waarde van het gekochte product inclusief het aangeschafte premium. Het communiceren over gratis premiums is toegestaan. Hieronder zullen twee rekenvoorbeelden gegeven worden.

Voorbeeld 1:

Krat bier á € 12 (met 40% korting) + premium á 2 = €14,-
Het aanbieden van dit krat met een korting van 40% en een premium met de waarde van €2 is toegestaan, want je betaalt €7,20 voor het krat en dat is meer dan 50% van €14,-, wat de totale waarde (krat + premium) is.

Voor acties waarbij bijvoorbeeld het tweede entreekaartje gratis is bij bijvoorbeeld een kratje bier, geldt het volgende rekenvoorbeeld:

Voorbeeld 2:
Krat bier á € 7,50 + kaartje á €40,- + gratis kaartje á € 40,- = de totale waarde € 87,50.Het aanbieden van een gratis kaartje is toegestaan omdat, het minder dan 50% van € 87,50 bedraagt, wat de totale waarde is.

Volledig verzorgde party? Gratis drank?!
Winnaars konden een volledig verzorgde Ladies Party bij hen thuis winnen. Volgens de RCC is er sprake van het gratis aanbieden van alcoholhoudende drank, doordat deze party door Canei volledig wordt verzorgd. Ook al wordt niet specifiek gecommuniceerd dat de prijs ook Canei bevat. Door alleen al het verbinden van de merknaam van de alcoholhoudende drank Canei, is het voldoende aannemelijk dat er ook alcoholhoudende drank van dit merk zal worden verstrekt.

Specifieke vormen