Ga direct naar de content

Alcoholcode

Educatieve slogan

lid 1
Voor reclame voor alcoholhoudende drank die wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen, theaters en besloten tv-circuits geldt dat iedere uiting in ieder geval dient te zijn voorzien van de in het tweede lid vermelde – duidelijk leesbare – educatieve slogan.

lid 2
Iedere reclame voor alcoholhoudende drank dient een educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ te tonen. Deze slogan kan gebruikt worden in combinatie met ‘Geniet, maar drink met mate’.

lid 3
Voor alle printreclame alsmede voor commercials voor alcoholhoudende drank op websites en social network sites geldt dat iedere uiting in ieder geval dient te zijn voorzien van de educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ zoals genoemd in lid 2. Uitgezonderd zijn uitingen die afgebeeld worden op internet die niet langer onderdeel uitmaken van een actuele campagne.

Voor actiereclame in het detailhandelskanaal kan een andere dan de in lid 2 genoemde educatieve slogan wordt gebruikt. Vóór het eerste gebruik van een andere slogan dient toestemming te worden verkregen van de Code Contact Persoon van de detailhandel en STIVA.

lid 4
Alle reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken in bannervorm dienen in ieder geval te zijn voorzien van de educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ zoals genoemd in lid 2. Dit geldt niet voor banners gelijk aan of kleiner dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog.

lid 5
Voor alle in dit artikel genoemde vormen van reclame zijn in de toelichting bij dit artikel richtlijnen voor het tonen van de educatieve slogan, opgenomen.

Toelichting artikel 33
Het tonen van de educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ is verplicht voor reclame voor alcoholhoudende dranken op televisie, bioscoop, print en in commercials voor alcoholhoudende dranken op internet. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Printuitingen

Type uitingen
De eisen voor het gebruik van de educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ en ‘Geniet, maar drink met mate’ gelden voor de volgende printuitingen: reclame in kranten, magazines, tijdschriften, affiches, flyers en posters (waaronder billboards, swanks, abri’s en mupi’s) waarin een alcoholhoudende drank, merk of producent centraal staat.

Lettertype slogan
Arial Cursief

Formaat slogan
Afhankelijk van formaat uiting (breedte x hoogte).

Bij papierformaat tot A5 geldt dat de hoofdregel getoond dient te worden in vergelijkbare grootte als de bodytekst van de uiting. Bij groter papierformaat gelden de volgende eisen voor tekengrootte van de slogan:

– A5 (210 x 148 mm): tekengrootte 9

– A4 (210 x 297 mm): tekengrootte 12

– A3 (420 x 297 mm): tekengrootte 16

– A2 (420 x 594 mm): tekengrootte 20

– A1 (841 x 594 mm): tekengrootte 24

– A0 (841 x 1189 mm): tekengrootte 30

– Abri/Mupi (1160 x 1710 mm: tekengrootte 50

Bij afwijkende papierformaten groter dan A4 wordt de tekengrootte van de slogan bepaald door te kijken welke papiermaat het dichtst in de buurt komt van de hierboven genoemde standaard formaten.

Positie slogan
De slogan dient voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst en horizontaal geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Opmaak slogan
De slogan dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit).

Televisie-, bioscoop- en internetcommercials

Lettertype slogan
Arial Cursief

Lettergrootte slogan
Bij een beeldverhouding van 16:9, de standaard breedbeeldverhouding, dient de educatieve slogan in tekengrootte 26 getoond te worden.

Duur slogan
De slogan dient minimaal 5 seconden in beeld te zijn. Ook in tag-ons en tag-forwards dient de educatieve slogan 5 seconden getoond te worden. Indien de tag-on of tag-forward korter is dan 5 seconden dient de slogan de gehele duur van de uiting in beeld te zijn.

Positie slogan
De slogan dient horizontaal onderin beeld in de ‘title save area’ (of ‘tekstsafe’) van het beeld getoond te worden.

Opmaak slogan
De slogan dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit).

Timing slogan
De slogan dient niet gelijktijdig met een pack-shot, disclaimer of pay-off in beeld gebracht te worden. Verder dient de slogan voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Banners op internet

Type uitingen
De eisen voor het gebruik van de educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ en ‘Geniet, maar drink met mate’ gelden voor alle typen banners. Dit geldt niet voor banners gelijk aan of kleiner dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog.

Lettertype slogan
Arial Cursief

Formaat slogan
Tekengrootte 11

Positie slogan
De slogan dient voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst en horizontaal geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Opmaak slogan
De slogan dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit).

Handleiding artikel 33
De sectororganisaties (Nederlandse Brouwers, SpiritsNL en KVNW) hebben formeel besloten met de volgende boodschappen te gaan werken:
Bier: Geen 18, geen alcohol. Daarnaast adviseert Nederlandse Brouwers haar leden ook de slogan met  ‘Met trots voor u gebrouwen’ te gebruiken.
Gedistilleerd: Geen 18, geen alcohol en indien gewenst Geniet, maar drink met mate
Wijn: Geen 18, geen alcohol