Ga direct naar de content

Alcoholcode

Logo NIX18 en slogan

lid 1

Iedere reclame voor alcoholhoudende drank dient het logo ‘NIX18’ te tonen in het beeld. Dit logo kan gebruikt worden in combinatie met ‘Geniet, maar drink met mate’.

lid 2

Voor reclame voor alcoholhoudende drank die wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen en theaters geldt dat het beeld in ieder geval dient te zijn voorzien van de in het tweede lid vermelde – duidelijk leesbare – logo ‘NIX18’.

lid 3

Voor alle printreclame alsmede voor commercials voor alcoholhoudende drank op websites en socialnetwerksites (onder meer social media) – ook als die reclame verspreid wordt door een derde persoon waarmee de adverteerder een relevante relatie heeft – geldt dat iedere uiting in ieder geval dient te zijn voorzien van het logo van ‘NIX18’ zoals genoemd in lid 2. Uitgezonderd zijn uitingen die afgebeeld worden op internet die niet langer onderdeel uitmaken van een actuele campagne.

Voor actiereclame in het detailhandelskanaal kan een andere dan de in lid 2 genoemde logo van ‘NIX18’ worden gebruikt. Vóór het eerste gebruik van een andere slogan dient toestemming te worden verkregen van de Code Contact Persoon van de detailhandel en STIVA.

lid 4

Alle reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken in bannervorm dienen in ieder geval te zijn voorzien van het logo van ‘NIX18’ zoals genoemd in lid 2. Dit geldt niet voor banners gelijk aan of kleiner dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog.

lid 5


Bij reclame van alcoholhoudende dranken dient het beeld voorzien te zijn van het logo ‘NIX18’. Voor influencers en influencermarketing is het, bij verspreiding via social media, ook toegestaan om, in plaats van het toevoegen van het logo ‘NIX18’ aan het beeld zelf, NIX18 of #NIX18 in de omschrijving en/of het beeld toe te voegen.

Lid 6


Voor alle in dit artikel genoemde vormen van reclame zijn in de toelichting bij dit artikel richtlijnen voor het tonen van het logo van ‘NIX18’, opgenomen.

Toelichting artikel 32

Het tonen van het logo van ‘NIX18’ is verplicht voor reclame voor alcoholhoudende dranken op televisie, bioscoop, print en in commercials voor alcoholhoudende dranken op internet. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Printuitingen

Type uitingen

De eisen voor het gebruik van het logo van ‘NIX18’ en ‘Geniet, maar drink met mate’ gelden voor de volgende printuitingen: reclame in kranten, magazines, tijdschriften, affiches, flyers, displays en posters (waaronder billboards, swanks, abri’s en mupi’s) waarin een alcoholhoudende drank, merk of producent centraal staat.

Formaat slogan

Afhankelijk van formaat uiting (breedte x lengte/hoogte). Het logo ‘NIX18’ moet minimaal 1.25% van de oppervlakte van het formaat van het beeld beslaan.

Positie slogan Het logo ‘NIX18’ dient voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst en horizontaal geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Opmaak slogan Het logo ‘NIX18’ dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur, zodat deze voldoende aandacht trekt, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit) of ander duidelijk kleurcontrast passend bij het logo ‘NIX18’.

Televisie-, bioscoop- en internetcommercials (inclusief social media)

Grootte logo Het logo ‘NIX18’ moet minimaal 1.25% van de oppervlakte van het formaat van het beeld beslaan.

Duur logo Het logo ‘NIX18’ dient minimaal 10 seconden in beeld te zijn. Ook in tag-ons en tag-forwards dient het logo ‘NIX18’ 10 seconden getoond te worden. Indien de commercial, tag-on of tag-forward korter is dan 10 seconden dient de slogan de gehele duur van de uiting in beeld te zijn.

Positie slogan Het logo ‘NIX18’ dient voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst en horizontaal geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Opmaak slogan Het logo ‘NIX18’ dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur, zodat deze voldoende aandacht trekt, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit) of ander duidelijk kleurcontrast passend bij het logo ‘NIX18’.

Timing logo Het logo dient niet gelijktijdig met een pack-shot, disclaimer of pay-off in beeld gebracht te worden. Verder dient het logo voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.


Banners op internet & internetmarketing

Formaat slogan

Het logo ‘NIX18’ moet minimaal 1.25% van de oppervlakte van het formaat van het beeld beslaan.

Type uitingen

De eisen voor het gebruik van het logo ‘NIX18’ gelden voor alle typen banners en posts op social media. Dit geldt niet voor banners gelijk aan of kleiner dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog.

Duur logo Bij reclamevideo’s of spots dient het logo ‘NIX18’ minimaal 10 seconden in beeld te zijn. Ook in tag-ons en tag-forwards dient het logo ‘NIX18’ 10 seconden getoond te worden. Indien de tag-on, tag-forward of reclame korter is dan 10 seconden dient de slogan de gehele duur van de uiting in beeld te zijn.

Positie logo Het logo ‘NIX18’ dient voldoende geïsoleerd ten opzichte van de opgemaakte bodytekst en horizontaal geplaatst te worden, zodat deze voldoende aandacht trekt.

Opmaak logo Het logo ‘NIX18’ dient duidelijk onderscheidend te zijn van de achtergrondkleur, zodat deze voldoende aandacht trekt, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van positief (zwart) of negatief (wit) of ander duidelijk kleurcontrast passend bij het logo ‘NIX18’.

Het logo ‘NIX18’ moet zichtbaar zijn in de uiting zelf, het toevoegen van het logo ‘NIX18’ aan de beschrijving volstaat niet. Uitzondering hierop geldt voor influencers, zoals beschreven in artikel 32 lid 5.

Gebruik Logo ‘NIX18’:

Logo NIX18: het logo is (in verscheidene kleuren) te downloaden vanaf de website van STIVA:

Download het logo NIX18

Klik hier om de beschikbare kleuren van het NIX18 logo te downloaden.

Andere kleuren dan de hier boven te downloaden kleuren van het NIX18 logo (Oranje, grijs, wit en zwart) zijn niet toegestaan.

Handleiding artikel 32 – Logo NIX18 en slogan

Bereken gemakkelijk hoe groot het NIX18 logo moet zijn voor jou uiting via de: NIX18 rekentool

Voorbeeld gebruik logo 'NIX18'

Bekijk hier een voorbeeld van een berekening van de minimale grootte van het NIX18 logo