Ga direct naar de content

Alcoholcode

Gratis verstrekken

Lid 1
Behoudens bij proeverijen in slijterijen of sampling tijdens horecapromoties, is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis aan particulieren wordt aangeboden niet toegestaan.

Lid 2
De waarde van een aangeboden premium bij horecapromoties mag niet meer zijn dan de helft van de totale waarde van het gekochte product inclusief het aangeschafte premium.

Toelichting artikel 19

In de communicatie is het niet toegestaan om het woord ‘gratis’ of synoniemen daarvan (zoals ‘cadeau’ of ‘traktatie’) te gebruiken.

Ook voor boodschappenpakketten en prijzen bij wedstrijden en/of acties geldt dat geen alcoholhoudende drank mag worden weggegeven, ook al wordt in de uiting niet het woord ‘gratis’ of een synoniem hiervan gebruikt.

Handleiding Artikel 19 – Gratis verstrekken

Het gratis weggeven van alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Dat past niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Het schenken van festivalkaarten is toegestaan mits de winnaars tijdens het festival geen ‘gratis’ drank ontvangen. Dus gebruik in de communicatie niet ‘volledig verzorgd’ of ‘inclusief drank’.

Per 1 juli 2021 is het conform artikel 2a van de Alcoholwet verboden om meer dan 25% korting te geven op alcoholhoudende drank bij verkoop in de retail. Prijsacties op alcoholhoudende dranken met meer dan 25% zijn niet langer toegestaan voor ‘gebruik elders dan ter plaatse’. Zo zijn voor supermarkten en slijterijen prijsacties als ‘twee halen, een betalen’ niet meer toegestaan. De maximale korting van 25% geldt ook bij het geven van extra inhoud van een product of een gratis product zoals een glas of opener.

Volledig verzorgde party? Gratis drank?!

Winnaars konden een volledig verzorgde Ladies Party bij hen thuis winnen. Volgens de RCC is er sprake van het gratis aanbieden van alcoholhoudende drank, doordat deze party door Canei volledig wordt verzorgd. Dit ook al wordt niet specifiek gecommuniceerd dat de prijs ook Canei bevat. Door alleen al het verbinden van de merknaam van de alcoholhoudende drank Canei aan de volledig verzorgde party, is het voldoende aannemelijk dat daar ook alcoholhoudende drank van dit merk zal worden verstrekt.