Ga direct naar de content

Alcoholcode

Hoeveelheid

Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren.

Toelichting artikel 1
Overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie is in ieder geval (deze opsomming is niet limitatief):

  • het zichtbaar in één teug leegdrinken van een vol glas
  • het tonen van een glas dat minimaal 2x zo groot is als het standaard glas (een standaardglas bier bevat 250 ml, wijn 100 ml en sterke drank 35 ml) voor de categorie van die desbetreffende alcoholhoudende drank
  • het tonen van een buitenproportionele verpakking, bijvoorbeeld emmer of vergelijkbaar voorwerp, waarbij consumptie door meerdere mensen wordt getoond, gesuggereerd of gestimuleerd (bijvoorbeeld door middel van rietjes). Het tonen van een pitcher is uitsluitend toegestaan in de context dat de pitcher in meerdere glazen uitgeschonken wordt. Het tonen van grote verpakkingen zoals een krat bier of een grote (magnum) fles wijn/champagne is in principe toegestaan, behalve als het overduidelijk is dat de inhoud van deze verpakkingen uitsluitend door één persoon wordt opgedronken.

Huldigingen bij bijvoorbeeld sportevenementen waarbij bijvoorbeeld een magnum fles champagne, wijn of bier wordt ingezet, zijn toegestaan. Het moet in deze setting overduidelijk zijn dat deze magnums bedoeld zijn voor het moment van viering van de sportprestatie en gericht zijn op de toeschouwer en niet de consumptie van de sporter. Het is niet toegestaan een buitenproportioneel glas bier, wijn of gedistilleerd te gebruiken tijdens een huldiging, omdat dan de suggestie wordt gedaan dat de sporter in kwestie deze op gaat/kan drinken.

Een zgn. ‘onder de dop actie’ is niet toegestaan behalve indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Consumenten kunnen niet slechts deelnemen door het openen van een niet hersluitbare verpakking (flesjes met kroonkurk, lipjes van blikjes), maar ook via een alternatieve manier en dat wordt duidelijk gecommuniceerd (zoals het bezoeken van een website, etc.)

2. Het onder 1 genoemde alternatief voor deelname staat in redelijke verhouding tot de deelname via de aankoop en het openen van alcoholhoudende dranken met niet hersluitbare verpakking

Handleiding Artikel 1 – Hoeveelheid

Onverantwoorde alcoholconsumptie kan problemen met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk dat in de reclame-uiting verantwoorde alcoholconsumptie wordt getoond en dat niet aangemoedigd wordt tot overmatig drinken. Wees terughoudend met de hoeveelheid drank die je laat zien en denk hierbij aan het totale aantal drankjes per persoon. De alcoholhoudende drank dient niet snel gedronken te worden. Vermijd het beeld dat één persoon meerdere alcoholhoudende drankjes drinkt.

Kist met flessen is soms niet overmatig …

In de commercial Island van Bacardi wordt een (grote) hoeveelheid limoenen gesneden en een kist met flessen Bacardi rum meegebracht. Door het tonen van een grote hoeveelheid mensen die het feest op het eiland bezoeken, is er geen sprake van (de suggestie van) overmatige of onverantwoorde consumptie van alcohol.

… maar één sixpack soms wel

In de commercial met Piet Paulusma van Bavaria zien we dat weerkundige Piet Paulusma tot de conclusie komt dat het de volgende dag erg mooi weer gaat worden. Hij besluit daarom nog een extra sixpack Bavaria te kopen. De RCC oordeelde dat de commercial niet terughoudend genoeg was en dus in strijd met de RvA.