Ga direct naar de content

Alcoholcode

Horeca- en retailalert

Indien een verpakking van alcoholhoudende drank volgens een definitief geworden uitspraak
van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep in strijd is
bevonden met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, zal STIVA de onderstaande
opeenvolgende acties ondernemen:

  1. Contact zoeken met producent
  2. Contact zoeken met importeur (indien van toepassing)
  3. Indien binnen 3 maanden geen gevolg wordt gegeven aan de uitspraak kan
    STIVA een zgn. ‘retail alert’ geven. Dit betekent dat STIVA aan de relevante
    brancheorganisaties van supermarkten, slijters en horeca een waarschuwing
    geeft dat betreffende verpakking in strijd is met de RvA.