Ga direct naar de content

Alcoholcode

Minderjarigen

Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet toegestaan.

Toelichting artikel 10

Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval (deze opsomming is niet limitatief):

  • Uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tieneridolen;
  • Uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van promotionele items (zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers, buttons, voetbalplaatjes, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen) voor zover deze specifiek gericht zijn op minderjarigen;
  • Gratis te downloaden muziek, die specifiek gericht is op tieners;
  • Uitingen die gebruik maken van muziek die specifiek gericht is op tieners;
  • Uitingen die gebruik maken van jongerentaal;
  • Uitingen die gebruik maken van situaties die refereren aan tienergedrag: puberen, tienerverliefdheid, schoolfeesten, examens;
  • Uitingen waarin sinterklaas of kerstman worden afgebeeld voor zover deze specifiek gericht zijn op minderjarigen;
  • Uitingen die gebruik maken van vormgeving die op het moment van gebruik populair is onder minderjarigen.

Handleiding Artikel 10 – Minderjarigen

Alcoholmisbruik onder jongeren is al jaren hèt thema waar veelvuldig over gesproken wordt. Daarom is dit artikel één van de belangrijkste uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Uiteraard dient de alcoholbranche zich verre te houden van het willen bereiken van minderjarigen (onder de 18 jaar). De branche dient duidelijk te maken dat onze producten niet bedoeld zijn voor te jonge personen. Daarom hebben we ervoor gekozen om heel duidelijk op te schrijven welke vormen van marketing specifiek gericht zijn op jongeren. Blijf dus ruim uit de buurt van dit soort reclame-uitingen. Duidelijk voorbeeld is het refereren aan bijv. schoolfeesten of hinten op de examenperiode. Dit zijn duidelijke voorbeelden van gebeurtenissen die specifiek van toepassing zijn op te jonge personen.

Stickers voor kinderen mogen niet

De RCC is van oordeel dat de buttons en stickers van Flügel premiums zijn die specifiek zijn gericht op minderjarigen.

Stickers voor op de Heineken Pletterpet mogen wel

De RCC is van oordeel dat deze stickers geen ‘specifiek op minderjarigen’ gericht premium zijn. De bewuste stickers zijn immers op zichzelf niet gericht op jongeren en dienen slechts ter verfraaiing van het premium.

Sinterklaas als familiefeest mag wel, maar als kinderfeest niet

In een reclamefolder worden afbeeldingen van Sinterklaas en Zwarte Piet getoond. Volgens de RCC is Sinterklaas een familiefeest en is de viering niet alleen voorbehouden aan kinderen. Sinterklaas en Zwarte Piet kunnen niet gezien worden als tieneridolen.
Ter vergelijking: Betrokkenheid bij een actie waarbij bij de aankoop van alcoholhoudende dranken gespaard kan worden voor toegangskaarten voor een sinterklaasfeest is niet toegestaan, omdat een sinterklaasfeest wèl specifiek gericht is op minderjarigen.