Ga direct naar de content

Alcoholcode

Sociaal en/of seksueel succes (promoties)

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal verband ligt tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal en seksueel succes. Die indruk dat dit causale verband bestaat kan ook ontstaan door middel van de suggestie dat alcohol wordt geconsumeerd zonder dat de alcohol(consumptie) daadwerkelijk in beeld komt.

In alle hieronder genoemde gevallen geldt dat het evident moet zijn dat dit sociale of seksuele succes zonder alcohol(consumptie) niet opgetreden zou zijn. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 8 niet toegestaan.

Betekenis van artikel 8 voor horecapromoties:

  1. Wek op geen enkele manier de indruk dat de consumptie van alcohol tot sociaal of seksueel succes leidt;
  2. Het promotieteam mag eigentijds gekleed zijn, maar de promotie mag geen relatie leggen met seks;
  3. Deel geen premiums uit die in strijd zijn met de geest van artikel 8 (bijv. condooms).