Ga direct naar de content

Alcoholcode

Risicovolle situaties

Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen situaties weergeven die aanzetten tot risicovol, gewelddadig of agressief gedrag of dat gedrag aanmoedigen.

Toelichting artikel 13

Uitingen mogen tot op zekere hoogte risicovol gedrag tonen, mits dit risico redelijkerwijs beperkt is en de reclame-uiting niet aanzet tot het nabootsen van dit risicovolle gedrag.

Niets in de uiting (woorden, acties, beelden) mag drinken in verband brengen met gevaarlijk gedrag of aanmoedigen tot dergelijk gedrag.

Handleiding Artikel 13 – Risicovolle situaties

Niets in de uiting (woorden, acties, beelden) mag drinken in verband brengen met gevaarlijk of aanmoedigen tot dergelijk gedrag.

U kunt denken aan de volgende vormen van risicovol gedrag (deze opsomming is niet limitatief):

•           Paragliden

•           Parasailen

•           Parachute springen

•           Berg- of rotsklimmen

•           Schermen

•           Zweefvliegen

•           Abseilen

•           Wildwatervaren

•           Bungeejumping

•           Autoracen

•           Motorracen