Ga direct naar de content

Alcoholcode

Sport

lid 1
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet gevoerd worden op een individuele sporter of sportploeg.

lid 2
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet gevoerd worden op vervoermiddelen en/of attributen die door de sporter of sportploeg gebruikt worden bij actieve sportbeoefening.

lid 3
Het is niet toegestaan om sporters die internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK’s, WK’s en Olympische Spelen) actief sport uitoefenen door of namens de adverteerder in te huren voor radio-, bioscoop- en televisiecommercials en printuitingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met scripts. Ook is het niet toegestaan om dergelijke sporters op verpakkingen en etiketten af te beelden.

lid 4
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet actieve sportbeoefening op verpakkingen van alcoholhoudende drank afbeelden.

lid 5
Het is toegestaan om actieve sportbeoefening in reclame-uitingen uit te beelden, maar uitsluitend om de context uit te beelden van het vieren van de prestatie na afloop.

Handleiding Artikel 30 – Sport
Tijdens actieve sport mogen sporters geen alcoholhoudende drank drinken. Wat wèl mag is op verantwoorde wijze genieten van alcoholhoudende drank na het sporten of tijdens het kijken naar sport. In de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is dit onderscheid tussen actieve sportbeoefening en passieve sportbeleving een leidraad voor dit artikel. Boarding langs velden waarop overwegend door volwassenen wordt gespeeld is wel toegestaan, omdat deze zich immers richt op de toeschouwer en niet tot de spelers. Dus blijf weg bij actieve sportbeleving en attributen die tijdens sport gebruikt worden. Wees ook terughoudend met het alleen maar laten zien van beelden van actieve sportbeoefening; dit laat immers weinig ruimte om de context van het vieren toe te voegen.

Drinken na sporten mag
Wat wel mag is de televisiecommercial van Jupiler waarbij vier mannen op avontuurlijke wijze actief zijn in de bergen en dit afsluiten met een recreatieve partij voetbal. Hierna drinken ze samen een biertje. Hiervan heeft de RCC gezegd dat er geen alcohol wordt gedronken voor of tijdens het sporten en dus was deze reclame-uiting niet in strijd met de RvA.

Ook na wedstrijd mogen sporters geen kleding met merknaam dragen
De RCC oordeelde de badjassen met het Amstellogo gedragen door spelers van FC Twente in strijd met RvA. Ondanks dat de badjassen geen onderdeel uitmaken van de outfit waarin de spelers de wedstrijd hebben gespeeld. De spelers konden tijdens het dragen van de badjassen nog steeds als sportploeg worden aangemerkt.