Ga direct naar de content

Alcoholcode

Sport

Lid 1

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet gevoerd worden op een individuele sporter of sportploeg.

Lid 2

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet gevoerd worden op vervoermiddelen en/of attributen die door de sporter of sportploeg gebruikt worden bij actieve sportbeoefening.

Lid 3

Het is niet toegestaan om sporters die hun sport beroepshalve uitoefenen door of namens de adverteerder in te huren voor radio- bioscoop- en televisiecommercials, alsmede voor printuitingen en sociale media posts met of zonder afbeeldingen en/of video’s. Ook is het niet toegestaan om dergelijke sporters op verpakkingen en/of etiketten af te beelden.

Lid 4

Het is toegestaan om sporters die hun sport beroepsmatig uitoefenen:

•           te interviewen in een journalistieke setting met op de achtergrond het logo of de merknaam van een adverteerder in beeld;

•           te laten deelnemen aan een publiekshuldiging, mogelijk gemaakt door een adverteerder in een fysieke omgeving waarbij ook uitingen zoals logo en merknaam van die adverteerder in beeld zijn; en

•           deze huldiging te registreren en beelden daarvan via een (online) platform te (doen) verspreiden.

Lid 5

Uitingen met sporters die hun sport beroepsmatig uitoefenen mogen geen directe aanprijzing van alcoholhoudende drank bevatten.

Lid 6

Geïnterviewde of gehuldigde sporters in uitingen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Lid 7

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet actieve sportbeoefening op verpakkingen van alcoholhoudende drank afbeelden.

Lid 8

Het is toegestaan om actieve sportbeoefening in reclame-uitingen uit te beelden, maar uitsluitend om de context uit te beelden van het vieren van de prestatie na afloop.

Lid 9

Bij sportwedstrijden waar sporters actief zijn die hun sport beroepsmatig uitoefenen is het toegestaan om op de boarding alcoholreclame te vertonen onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan artikel 20.

Lid 10

Het is bij amateurwedstrijden niet toegestaan om op de boarding alcoholreclame te vertonen.