Ga direct naar de content

Alcoholcode

Websites

Lid 1

Bij websites die functioneren als platform waar in overwegende mate reclame wordt gemaakt en waarvan de merknaam of handelsnaam van de alcoholhoudende drank deel uitmaakt van de domeinnaam, moet op de homepage of voorafgaand aan de eerste pagina van de website die bezocht wordt, aan de bezoekers van de website gevraagd worden, middels een age-check, of zij 18 jaar of ouder zijn. De age-check moet minimaal bestaan uit het geboortejaar. Indien het ingevulde geboortejaar geen uitsluitsel geeft of de persoon die dit heeft ingevuld 17 dan wel 18 jaar oud is, moet ook de dag en maand worden ingevuld.

Het is tevens toegestaan om leeftijdsverificatie door middel van het inloggen via een social media account of ander digitaal platform uit te voeren. Voorwaarde is dat deze platformen een adequate registratie hanteren van de geboortedatum.

Lid 2

Bij websites die functioneren als verkoopplatform waar in overwegende mate alcoholhoudende drank wordt verkocht, dient een vermelding te worden opgenomen op een door adverteerder te bepalen locatie op de website dat de content van de website niet bestemd is voor jongeren < 18, of woorden van deze strekking. Deze vermelding dient op een logische/relevante locatie op de website te staan en moet duidelijk leesbaar zijn.

Lid 3

Bij websites die functioneren als verkoopplatform voor een breed assortiment aan levensmiddelen en waar ook alcohol kan worden gekocht, gelden bovenstaande regels niet.

Toelichting

De vermelding mag in de vorm van een tekst zijn of in de vorm van een pictogram die de boodschap duidelijk genoeg uitbeeldt. Ook is het toegestaan om de vermelding in de vorm van een pop-up of (tijdelijke) banner te realiseren. In dat geval moet deze pop-up of banner minimaal 5 seconden zichtbaar zijn. Bij de beoordeling van klachten over het al dan niet vermelden dat de content niet bestemd is voor jongeren <18 jaar, kan rekening worden gehouden met de inspanningen die de adverteerder doet (of heeft gedaan) om haar bedrijfsvoering op de strekking van deze melding af te stemmen.