Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken kunt u lezen op https://stiva.nl/alcoholcode/

Hieronder twee belangrijke spelregels.

Vooraf toetsen van commercials
Alle televisie-, bioscoop- en radiocommercials moeten voor uitzending getoetst worden op mogelijke tegenstrijdigheid met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. De toetsingscommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de branche en drie onafhankelijke deskundigen op het gebied van marketing, public affairs en wetenschap. Daarnaast beoordeelt een jongerenpanel ook alle commercials.
Hieronder de belangrijkste spelregels op een rij:

 • De adviesvraag dient minimaal 10 werkdagen voor uitzending aangevraagd te worden bij voorkeur al zodra er een script of storyboard beschikbaar is.
 • De adviesvraag dient per e-mail gestuurd te worden aan info@stiva.nl en te bestaan uit een script, storyboard of video.
 • Aan het vooraf toetsen zijn eenmalige kosten van €500,- (excl. BTW) per commercial verbonden.
 • Het officiële advies ontvangt u binnen 5 werkdagen.

Aanmelden van horecapromoties
Promoties die bestaan uit sampling georganiseerd door alcoholproducenten en -importeurs in horecagelegenheden en op evenementen dienen vooraf bij STIVA aangemeld te worden. STIVA Mystery Guests controleren steekproefsgewijs horecapromoties op mogelijke tegenstrijdigheid met de RvA.

De belangrijkste spelregels op een rijtje:

 • De hele branche is verplicht om horecapromoties die bestaan uit een sampling minimaal vijf werkdagen van te voren bij STIVA aan te melden.
 • Hiervoor dient eenmalig een inlogcode opgevraagd te worden bij STIVA waarna promoties aangemeld kunnen worden via een online platform.
 • Geef een korte omschrijving van de promotie en vergeet niet de adresgegevens van de locatie en de promotietijden zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.
 • Per aangemelde horecapromotie wordt €25,- in rekening gebracht.
 • Bij een hit-and-run (maximaal 5 locaties in 1 stad op 1 datum) wordt eenmalig €25,- in rekening gebracht. Geef precies aan op welk tijdstip welke locatie wordt bezocht.
 • Indien de aangemelde promotie geannuleerd wordt, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag van te voren aan STIVA te worden doorgegeven.
 • Bij het niet aantreffen van de promotie door de mysteryguest zullen de gemaakte kosten van de mysteryguest in rekening worden gebracht.