Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Alcohol en jongeren

Alcohol en jongeren

Ooit alcoholgebruik
Het aantal middelbare scholieren dat zegt ooit in hun leven alcohol gedronken te hebben daalde tussen 2003 en 2019 van 84,2% naar 46,6%. In 2003 bleek ruim 70% van de ondervraagde 12-jarigen al een eerste glas alcohol te hebben gedronken. Nu heeft slechts 21% van de 12-jarigen gedronken; een spectaculaire daling. Ook het aantal 15- en 16-jarigen dat alcohol heeft gedronken daalt de laatste jaren fors. In 2011 had 83% van de 15-jarigen en 89% van de 16-jarigen alcohol gedronken, nu is dat 62% en 72%.

Maandelijks alcoholgebruik
Sinds 2003 daalt het percentage van jongeren die de laatste maand hebben gedronken. De periode 2003 tot 2019 laat meer dan een halvering zien van het aantal jongeren dat de laatste maand gedronken heeft, van 57% naar 26%. Het aantal 15- en 16-jarigen dat de laatste maand alcohol heeft gedronken is van 2003 tot 2019 gedaald van 75% naar 48%.

Excessief drinken
Het percentage jongeren dat aan bingedrinken (meer dan 5 glazen bij een gelegenheid) doet is de afgelopen tijd spectaculair gedaald. Bij 12-jarigen bijvoorbeeld van 21,6% in 2003 naar 2,1% in 2019. Ook 15- en 16-jarigen doen de laatste tien jaar fors minder aan bingedrinken; in 2005 bedroeg het aantal 15- en 16-jarigen dat aan bingedrinken had gedaan de afgelopen 4 weken 58%, in 2019 nog maar 37%.

Bron: ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) en HBSC (Health and Behaviour of School-aged Children)

Wettelijke leeftijdsgrens
Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen en consumeren van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar gegaan. Of jongeren weleens alcohol drinken is sterk gerelateerd aan hun leeftijd. Van de 12- tot 15-jarigen drinkt 7% weleens alcohol, tegen 56% van de 15- tot 18-jarigen en 84% van de 18- tot 25-jarigen. 60% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholbezit en openbaar gebruik precies goed. (Bron: CBS onderzoek: Mening van jongeren over alcoholgebruik).

Zware drinkers
In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het aantal zware drinkers gedaald van 23,8% in 2012 naar 16,2% in 2017. Dat is een daling van 32%. Onder zware drinkers wordt door het CBS verstaan: het drinken van minstens 6 glazen alcoholhouden dranken op minimaal een dag in de week. (Bron: CBS cijfers van Leefstijl en preventief gezondheidsonderzoek).

Alcoholintoxicatie
Het aantal aan alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames van jongeren onder de 18 jaar is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2017 zijn er 860 meldingen gedaan tegenover 791 in 2016 en 931 in 2015. Van de alcoholopnames in ziekenhuizen was 55% jongen en 45% meisje. In 2007 was 39% van de in het ziekenhuis opgenomen jongeren onder de 15 jaar, in 2017 was dat 22%. De gemiddelde leeftijd op het moment van de alcoholintoxicatie is ook toegenomen, deze lag in 2017 op 15,5 jaar (in 2007 was dat nog 14,9 jaar).

Bron: Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde NSCK.